Lakier SurACer® 4497

SurACer® 4497 to wolny od rozpuszczalników, jednokomponentowy, odporny na zadrapania lakier na bazie żywicy epoksydowej. Poprzez naświetlanie UV można otrzymać przezroczyste powłoki ochronne na sitodruku, tampondruku, jak też na drukach atramentowych i transferowych na tworzywach sztucznych, metalach, szkle i ceramice.
SurACer® 4497 gwarantuje powłoki ochronne z nowatorskimi właściwościami:

  • wysoka odporność na zadrapania
  • bardzo dobra przyczepność
  • znakomita odporność na zmienne warunki klimatyczne
  • bardzo łatwy w obróbce

Bild20

Wstępna obróbka powierzchni

Powierzchnie przeznaczone do pokrycia należy najpierw oczyścić etanolem lub izopropanolem.
Można polepszyć dodatkowo przyczepność lakieru poprzez wstępną obróbkę powierzchni preparatem SurASil® za pomocą pirolizy płomieniowej.
Aplikacja lakieru

SurACer® 4497 aplikuje się za pomocą odpowiednich technik (dozowanie ręczne lub automatyczne). Wszystkie oferowane przez nas stanowiska robocze mogą być również użyte do aplikacji i utwardzania SurACer® 4497.

Aby uzyskać szybsze rozlewanie się materiału można podgrzać lakier lub powierzchnię, na którą ma być nałożony.

Przykładowa wydajność 1 kg lakieru to 25 000 etykiet wielkości 4 cm2 (warstwa ok. 100 µm)

W tym wypadku koszt materiału to 0,008 zł/cm².
Przy nakładaniu należy unikać silnego światła słonecznego.
Do osiągnięcia pożądanych parametrów zaleca się nakładać warstwy o grubości ok. 100 µm.

Utwardzenie

Utwardzenie lakieru SurACer® 4497 uzyskuje się za pomocą źródeł światła UV. Energia potrzebna do utwardzenia – w zależności od grubości warstwy – leży pomiędzy 3 i 6 J/cm². Optymalny czas naświetlania należy ustalić poprzez próby. Ostateczna trwałość zostaje osiągnięta dopiero po upływie 24 h w temperaturze pokojowej. Składowanie w temperaturze 40° do 60° może przyśpieszyć proces utwardzania.

Spytaj o szczegóły