SurABond® HS 34 TC

SurABond® HS 34TC to termoutwardzalny, dwukomponentowy klej konstrukcyjny (o niskiej absorpcji wody) na bazie żywicy epoksydowej

Zastosowanie:

Połączenia odporne na wilgość i klimat, szczególnie autoklawowalne klejenie elementów optycznych w medycynie i technice czujników, np. soczewki i systemy filtrów, elementy światłowodowe, obwody mikroelektroniczne. Może być używany do unikania bocznych odblasków. Klei metale, szkło i ceramikę.

Obróbka powierzchni

Przyczepność kleju może być polepszona dzięki pirolitycznej silikatyzacji powierzchni (metodą SurASil®).

Aplikacja

Klej aplikowac można pędzelkiem , za pomoca dozownika lub poprzez sitodruk.

Forma dostawy

SurABond® HS 34TC dostępny jest w opakowaniach od 25 ml.

Wskazówki – bezpieczeństwo pracy

Podrażnia oczy i skórę. Możliwe uwrażliwienie poprzez kontakt ze skórą. Przy kontakcie ze skórą matychmiast zmyć dużą ilością wody i łągodnym środkiem czyszczącym.

Po utwardzaniu  zgodnym ze wskazówkami kontakt z materiałem nie jest niebezpieczny.
Dane techniczne:

Wygląd kolor:czarny
Gęstość (wg DIN EN 542): 1,22 g/cm3
Absorpcja wody (wg DIN 53 495): 0,1 %
Wytrzymałość temperaturowa: (wg DIN 53 283)
Material wypełnienia: Al/ glin piaskowany
Powierzchnia klejenia: 20 mm2

Temp.  testu ° C Wytrzymałość na ścinanie N/mm2
25 56
100 55
140 45
150 35

Wytrzymałość na ścinanie: (wg DIN 53286)
Materiał wypełnienia: stal szlachetna piaskowana
Pow. klejenia: 20 mm2

Obciążenie wrzątkiem Wytrzymałość na ścinanie N/mm2
Brak 56
20 h 53

Czas utwardzania
4 h przy temperaturze pokojowej potem 2 h przy 90° C

Odporność chemiczna
Bardzo dobra odporność na wodę i parę wodną jak też chemikalia i rozpuszczalniki organiczne.

Spytaj o szczegóły